Op 2 januari 2024 neemt EerstelijnsZorg Zoetermeer haar nieuwe kantoor op het adres Zilverstraat 1 in Zoetermeer in gebruik.

We zijn blij om naar een nieuwe locatie te gaan met aanzienlijk meer parkeermogelijkheden, en is ook meer ruimte voor bijeenkomsten van zorgverleners voor scholing en overleg. Dat vinden we belangrijk, omdat we het kantoor van EerstelijnsZorg Zoetermeer ook graag willen bestempelen als het kantoor van alle eerstelijnszorgverleners in Zoetermeer: een permanente ontmoetingsruimte met goede faciliteiten voor besturen en commissies en andere beroepsgroepen of –verenigingen en andere bijeenkomsten.

Voor vragen of updates over de verhuizing, neem contact op met de afdeling Huisvesting en Facilitair: 079 200 26 60 / facilitairmeldpunt@eerstelijnszorgzoetermeer.nl

Ons nieuwe adres vanaf 2 januari 2024:
Zilverstraat 1
2718 RP Zoetermeer

Zilverstraat 1 - Zoetermeer