De Zoetermeerse apotheken staan opnieuw op de barricaden en maken duidelijk: Zo kan het niet langer, er moet iets veranderen in de zorg in 2024! Jarenlange strijd tegen zorgverzekeraars en de overheid heeft tot op heden nog niet geleid tot aantoonbare verbeteringen, en de problemen stapelen zich op. Met de campagne "Klaar met tekorten" laten de apotheken hun stem horen.

Het voorkeursbeleid van de verzekeraars en de resulterende medicijntekorten hebben hun tol geëist, met gefrustreerde patiënten als direct gevolg. Ondanks deelname aan eerdere acties, zoals "Steun uw apotheker" en "Weslikkenhetnietlanger", blijven de echte veranderingen uit. Gesprekken met beleidsmakers hebben plaatsgevonden, maar concrete verbeteringen zijn uitgebleven.

De kern van de problemen ligt in het rigide voorkeursbeleid van zorgverzekeraars, waarbij maandelijkse wijzigingen in vergoede medicijnen aan de orde van de dag zijn. Dit resulteert in beperkte alternatieven bij productie- of leveringsproblemen, met als mogelijk gevolg tekorten. Apothekers hebben zich tot nu toe behendig ingezet om alternatieven te bieden, maar de druk neemt toe.

In 2024 stappen DSW en ONVZ ook over op een geheel preferentiebeleid, terwijl Achmea het aantal medicijnen met preferentiebeleid uitbreidt. Deze veranderingen betekenen dat er geen verzekeringen meer zijn waarbij patiënten zelf een voorkeur kunnen aangeven. De apotheken waarschuwen dat medicatie per januari 2024 opnieuw kan veranderen.

De Zoetermeerse apotheken roepen op tot begrip en wijzen erop dat agressief gedrag richting assistenten onacceptabel is. Uit eigen onderzoek blijkt dat 90% van de apothekersassistenten in Zoetermeer te maken heeft gehad met agressieve patiënten. Dit gedrag moet stoppen, en de apotheken benadrukken dat patiënten hun zorgen moeten uiten bij de zorgverzekeraar of de minister, en niet bij het apotheekpersoneel. We hebben ze heel hard nodig, maar als het zo doorgaat blijven er nog maar weinig over, wat kan resulteren in helemaal geen medicatie meer.

De apotheken staan open voor een dialoog en roepen op tot collectieve inspanningen om de toekomst van de medicijnvoorziening te waarborgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hidde Siderius, Openbaar apotheker info@apotheekdeleyens.nl  +31 (0) 79 331 29 00

Medicijnen tekort in 2024