De informatie die uw huisarts over u bewaart, wordt anoniem gebruikt voor statistieken rond ziekte en gezondheid. Een voorbeeld hiervan zijn de cijfers over het aantal mensen met griep die elk jaar in het nieuws komen.

Onder strikte voorwaarden kunnen uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar medische behandelingen. Voordat uw gegevens voor onderzoek gebruikt mogen worden, moet alle informatie die ervoor kan zorgen dat u herkenbaar bent, worden verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan uw naam en adres. Wilt u niet dat uw anonieme gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, neem dan contact op met uw huisarts. Uw gegevens worden dan niet ter beschikking gesteld.

Voor sommige onderzoeken is het wel nodig om te weten wie u bent. Uw eigen huisarts zal dan altijd eerste toestemming aan u vragen. 

Voor welke wetenschappelijke onderzoeken stelt uw huisartsenpraktijk anonieme gegevens ter beschikking?

  1. Uw huisartspraktijk werkt samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en andere instituten om de gezondheid en zorg te verbeteren voor u zelf en de mensen in uw wijk of omgeving. U kunt in de folder van het LUMC nalezen om wat soort onderzoek het kan gaan en hoe gegevens voor onderzoek ter beschikking worden gesteld.
  2. Uw huisartspraktijk werkt samen met het PHARMO Instituut voor het wetenschappelijk onderzoek. PHARMO onderzoekt de werking, veiligheid en kosten van het gebruik van medicijnen. In het wetenschappelijk jaarverslag van 2018 vindt u enkele voorbeelden van onderzoeken die PHARMO in 2018 heeft gedaan. 

Zie voor meer informatie over het delen van gegevens ook:

  • Privacyverklaring
  • De folder Medische gegevens delen die u rechts op deze pagina kunt downloaden
illustratie van hand die grafiek tekent