Veel Zoetermeerse huisartsen zijn geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Ook de Huisartsenpost Zoetermeer heeft het keurmerk NPA-certificering behaald. Wat betekent dit?

NHG praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk. Een door het NPA (NHG Praktijkaccreditering) gekeurde praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen voor een huisartsenpraktijk en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering.

Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk driejaarlijks helemaal doorgelicht. Daarna worden onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Dit gaat bijvoorbeeld om telefonische bereikbaarheid, hygiëne en wachttijden. Op basis van een rapportage worden vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan. 

Huisartsenpost

De Huisartsenpost Zoetermeer kreeg het keurmerk NPA-certificering in juni 2022 verlengd. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat de huisartsenpost goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen. Een auditor van de NPA bezoekt de huisartsenpost ieder jaar om te beoordelen of wij nog werken volgens de normen en of wij genoeg doen om ons te blijven verbeteren.