In de huisartsenpraktijk werken meer mensen dan alleen de huisarts en zijn of haar assistente. Hier leggen we uit met welke medewerkers u te maken kunt krijgen. Alle medewerkers voeren hun taken uit op basis van hun deskundigheid, opgedaan door een erkende opleiding en praktijkervaring. En ze zijn allemaal gebonden aan het medisch beroepsgeheim. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt. Doktersassistenten, praktijkondersteuners en eventuele artsen in opleiding werken dus onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Huisarts

De huisarts is de centrale hulpverlener in de huisartsenpraktijk. Hij of zij is een generalist. Dat betekent dat hij of zij veel weet over heel veel gezondheidsproblemen. De huisarts kan u onderzoeken, adviseren en behandelen. Als het nodig is, kan uw huisarts nader onderzoek aanvragen of u verwijzen naar een specialist.

Artsen in opleiding

In uw huisartsenpraktijk kunnen de huisartsen ervoor kiezen om mee te werken aan het opleiden van nieuwe artsen.

Dit betekent dat er soms ook afgestudeerde jonge basisartsen in de praktijk werken. Deze basisartsen volgen de vervolgopleiding tot specialist (AIOS) huisartsgeneeskunde. Ze doen zelfstandig spreekuren en overleggen waar nodig met de huisarts (de opleider). De arts in opleiding is een afgestudeerd arts die zich specialiseert als huisarts. Dit betekent dat de arts in opleiding zelf een verantwoordeljkheid heeft. Ondanks dat blijft uw eigen huisarts altijd eindverantwoordelijk voor de zorg die u krijgt.

Dokters- of praktijkassistente

De assistente heeft twee hoofdtaken:

  1. de eerste beoordeling van uw klachten als u belt voor een afspraak (triage), en
  2. het uitvoeren van eenvoudige medische handelingen, zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen of bloeddruk meten.

Als u belt met uw huisartsenpraktijk krijgt u over het algemeen eerst de doktersassistente aan de telefoon. Zij kan u adviseren bij veel voorkomende klachten.

De assistente kan goed inschatten welke zorg er in uw situatie nodig is en of het nodig is dat u de dokter zelf spreekt. Bij twijfel zal ze altijd een afspraak voor u maken. U kunt in vertrouwen met de doktersassistente praten. Zij heeft hetzelfde medische beroepsgeheim als artsen, ook aan de telefoon.

Meer informatie is te vinden bij de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)

Praktijkondersteuner Somatiek

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) werkt vooral met patiënten met een chronische ziekte. Denk bijvoorbeeld aan COPD of diabetes mellitus. Zij doet regelmatig een aantal medische controles bij u. Daarnaast helpt ze u met tips en advies voor leven met een chronische ziekte.

Deze zorg van de praktijkondersteuner somatiek maakt deel uit van de ketenzorg bij chronische aandoeningen. U kunt in vertrouwen met de praktijkondersteuner praten. Zij heeft hetzelfde medische beroepsgeheim als artsen.

Meer informatie is te vinden bij de beroepsvereniging van zorgprofessionals Verpleging en Verzorging Nederland (V&VN).

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Bij psychische klachten kan de huisarts u doorverwijzen naar de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Die praktijkondersteuner kan in een paar gesprekken met u uitzoeken wat er aan de hand is en de eerste stappen zetten om een oplossing te vinden.

Vaak is dat voldoende om weer zelf verder te kunnen. U kunt in vertrouwen met de praktijkondersteuner GGZ praten. Hij of zij heeft hetzelfde medische beroepsgeheim als artsen.

Meer informatie is te vinden bij de landelijke vereniging POH-GGZ.

Praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is er de praktijkondersteuner Jeugd. De huisarts kan uw kind doorverwijzen naar deze praktijkondersteuner, bijvoorbeeld als uw kind veel piekert of gedragsproblemen heeft. 

De POH Jeugd kijkt samen met uw kind en u wat het probleem is en hoe dit het beste opgelost kan worden. De POH kan zelf kortdurende begeleiding bieden of als het nodig is de huisarts adviseren om uw kind door te verwijzen naar andere zorg.

U en uw kind kunnen in vertrouwen met de praktijkondersteuner Jeugd praten. Hij of zij heeft hetzelfde medische beroepsgeheim als artsen.

Praktijkverpleegkundige 

De praktijkverpleegkundige is er voor de meest kwetsbare patiënten, vaak ouderen. Zij helpt ouderen en hun mantelzorgers bij het vinden en krijgen van de nodige ondersteuning en zorg. Samen met u kijkt de praktijkverpleegkundige welke zorg u nodig heeft. De verpleegkundige komt hiervoor bij u thuis. U kunt zelf een afspraak maken of de huisarts vraagt de praktijkverpleegkundige om met u te gaan kennismaken. De praktijkverpleegkundige kijkt niet alleen naar medische klachten. Ze bespreekt bijvoorbeeld ook met u of u zich thuis voldoende kunt redden, of u genoeg sociale contacten heeft en of u zich eenzaam voelt.

U kunt in vertrouwen met de praktijkverpleegkundige praten. Hij of zij heeft hetzelfde medische beroepsgeheim als artsen.

Meer informatie: V&VN vereniging voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners 

foto van praktijkverpleegkundige aan de telefoon